Điện thoại: 0834 330 440

Email: hatomugivn@gmail.com

Website: www.hatomugi.vn

Địa chỉ: Số 10 Đường Thạnh Xuân 43, Phường Thạnh Xuân, Q.12 

Facebook